58 Celtycki wojownik z Brytani - rekonstrukcja na podstawie wykopalisk