57 Wczesnośredniowieczny złoty model łodzi iryjskiej z Broighter w hr. Derry w Irlandii