53 Rekonstrukcja słupa kamiennego z Pfalzfeld w Niemczech