52 Rekonstrukcja tzw. kolumny jupitera z Canstattu w Niemczech