45 Drewniana głowa mężczyzny z celtyckiego sanktuarium u Ÿródeł Sekwany