37 Brodaty bóg trzymający koło - znak solarny - relief z kotła Gunderstrup