35 Bóg celtycki z ³ukiem i sekarem z Mont-Saint-Jean we Francji