16 Rzečba zdobi╣ca pomnik wotywny ku czci Matronae Aufaniae