15 Kamienna głowa mężczyzny z Mseckich Zehovic w Czechach