11 Drewniana głowa kobieca z sanktuarium u Ÿródeł Sekwany z I wieku